Sexy vaření na OU Cvrčovice

05.10.2017 12:47

Přestože se sedělo na židlích za stolky sestavenými do čtverce, zažili účastníci kurzu pana inženýra Zdeňka Hladíka výjimečné odpoledne ve Cvrčovicích na Jižní Moravě pod Pálavskými vrchy.

Dne 20. září 2017 se na Odborném učilišti ve Cvrčovicích konal kurz zdravého a moderního vaření. Vedení kurzu měl ve svých rukou ing. Zdeněk Hladík, který se mnoho let věnuje právě tomuto zdravému a modernímu vaření založenému na biopotravinách.

Kurzu se účastnili žáci, učitelé praktického vyučování oboru kuchař a cukrář a také kuchařky ze školní jídelny. Dorazila i paní ředitelka, a přes minutové zpoždění vydržela až dokonce. Různorodost skupiny, kde jednotícím prvkem bylo zdravé stravování, překvapila očividně i přednášejícího. Vybraní žáci dostali účast na kurzu jako bonus ke svému studiu, který jim měl přinést zajímavější pohled na jejich obor. A skutečně se podařilo. Nejmladší z účastnic, kterými byly právě žákyně, se velmi zajímaly o biopotraviny. Žákyně se dotazovaly na rozdíl kuřete v běžném prodeji a na kuřete v kvalitě bio.

Vše probíhalo zábavnou formou a přednášející sršel v kolektivu mladých dívek nakažlivou energií. Udržoval dynamiku celé 4 hodiny kurzu tak, že ačkoliv se kurz konal v odpoledních hodinách, neměl nikdo čas pomyslet na únavu. Interaktivní tvořivá práce přinášela mnohé úsměvné situace. Klima kurzu nastavil přednášející ihned v úvodu oslovováním křestními jmény a účastníci na oplátku vytvořili citelně pohodové až téměř relaxační prostředí. Celá skupina byla sama překvapena ze svých znalostí, schopností a zájmů. Velmi zajímavě formou hry byla objasněna kvalita surovin a kombinace surovin na talíři. Účastníci sami navrhovali receptury, skládali a kombinovali a také rozlišovali suroviny na zdravé a super zdravé.

Při tvorbě zdravého talíře byly výsledky napoprvé tak úžasné, že dokonce kombinaci surovin na talíři, který sestavila učitelka Vlaďka, nazval přednášející „Kosmický talíř“. Receptury, které zase sestavily kuchařky Maruška s Irenkou, označoval vtipně za Harvardské trendy. Legraci nekazila ani služebně starší kuchařka školy, která se srdečně smála představě, že skladbou potravin na svém talíři předkládanou manželovi bude určitě brzy vdovou. Pan Hladík využil též přítomnosti jemně kultivovaného mladého učitele praxe a teorie, k němuž se utíkal na podporu mužského pohledu na věc. Toho se mu vždy dostalo, protože atmosféra byla víc než úžasná.

Překvapivou informací pro účastníky byl seznam super potravin, které obsahují velké množství omega 3, a jsou schopny člověku jednoduše zajistit denní přísun této cenné látky. V opačném případě nečekané pro přednášejícího byla informovanost a sečtělost některých účastníků.

Povzbudivé bodování vyjádřené vlastnoruční čárkou přednášejícího Zdeňka na ubrousku přivedlo brzy účastníky do varu a nemilosrdně byl zahájen boj o každou čárku. Odlehčený humor a žertování při drobných pochybeních opětovaly obě strany s otevřeností a nadšením.

Závěrem se vyhodnotil ten nejlepší účastník. Z bodového klání vyšla vítězně paní kuchařka, která si poradila ve všech probíraných oblastech, ať již šlo o kombinaci surovin na talíři, kvalitu surovin, novou surovinovou základnu, kulinářské trendy, pravidla chuti či kulinářské zajímavosti a tipy.

Kurz se všem moc líbil. Každý si hrdě odnášel osvědčení moderního a zdravého vaření.

 

 

                                                                                               RNDr. Milada Kussak Höklová

                                                                                                        ředitelka školy