Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

06.12.2016 14:01

Dne 29.11.2016 se v divadle Bolka Polívky v Brně uskutečnila beseda pro žáky I. a II. ročníků naší školy. Přednášející byl vyšetřovatel vrchní komisař služby kriminální policie mjr. JUDr. Jaromír Badin. Seznámil žáky s kriminalitou páchanou dětmi a na dětech, jako je šikana, týrání, domácí násilí, agresivita, zneužívání a jiné. Hovořil také o úskalích s užíváním internetu a o zneužívání návykových látek a závislosti na nich. Pozornost posluchačů upoutaly příběhy ze skutečného života. Cílem přednášky bylo naučit žáky pohybovat se na sociálních sítích a pracovat s chytrými telefony tak, aby rozpoznali hrozící nebezpečí a nestávali se příštími oběťmi.