„Sněhuláci pro Afriku“

12.02.2014 15:26

Naše škola zapojila do celorepublikové akce, kterou pořádá společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka, pod záštitou ministerstva školství.  Cílem této originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku, s podtitulem Děti pomáhají dětem, je připravit pro žáky aktivní, zábavnou činnost s podtextem pomoci (startovné, dobrovolné finanční příspěvky). Původně to měla být jednorázová akce. Žáci všech přihlášených škol měli v jeden den stavět sněhuláky, soutěžit o toho nejoriginálnějšího, který bude školu reprezentovat v celorepublikové soutěži.  Více informací na www.snehulaciproafriku.cz, www.kolaproafriku.cz.

Když jsme se přihlásili do tohoto projektu, měli jsme představu, že využijeme naši rozlehlou zahradu v areálu školy, a také že postavit tam spoustu sněhuláků nebude žádný problém. Sněhové nadílky jsme se však nedočkali, a tak nastala změna plánu. Žáci využili své odborné dovednosti, vymýšleli, tvořili, pracovali v týmech, a těšili se, až své výtvory předvedou. Švadleny ušily kapsář, prodavači pracovali se sádrou, kuchaři a cukráři pekli. Zahradníci, květináři a aranžéři využívali k tvorbě sněhuláků přírodní a jiné dekorativní materiály. Celá akce vyvrcholila 7. února 2014, kdy se všichni sněhuláci sešli v naší kulturní místnosti a nastalo hlasování o toho nejoriginálnějšího. Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy měli opravdu těžké rozhodování – vybrat toho NEJ a dát mu svůj hlas. Mnozí z nich se dožadovali možnosti hlasovat pro více sněhuláků, pravidla však byla neúprosná. Každý sněhulák byl opravdový originál, zvítězit však mohl jen jeden.  Absolutním vítězem se stal, s velkou převahou hlasů, živý sněhulák. Vlastně slečna sněhulačka, kterou velmi kreativně vytvořili budoucí květináři – aranžéři.

A co dodat závěrem? Akce se setkala u našich žáků s velkým zájmem, rádi se zapojili do tohoto charitativního projektu. Dokonce i žáci, kteří sněhuláky netvořili, přispěli podle svých možností darovanou částkou, stejně tak jako zaměstnanci školy. Samotná realizace sněhuláků probíhala v pohodové atmosféře, byla příjemným zpestřením výuky odborného výcviku a dovolila ukázat našim žákům to, co opravdu umí.