Tandemová výuka - projekt šablony

01.05.2024 11:05

Dne 12.4.2024 a 26.4.2024, proběhla tandemová výuka ve třídě 1Š.

Dne 12.4.2024 učitelka odborného výcviku Kunzová za podpory učitelky teorie Šebóšikové, probírala se žáky učivo – Dvounitné obnitkovací stroje. Byl využit výukový materiál, který si žáci v lepili do sešitů. Text si přečetli, poté odpovídali na kontrolní otázky. Nakonec bylo pouštěno video s ukázkami hotovení, vad a oprav stehu u obnitkovacích strojů.

Dne 26.4.2024 učitelka teorie Šebóšiková za podpory učitelky odborného výcviku Kunzové v učebně odborného výcviku, probrala názorně učivo se žáky. Žáci se pod dohledem vyučujících naučily návlek obnitkovacího stroje, každá žákyně si jej prakticky dvakrát vyzkoušela a byly probrány možnosti odstranění vady stehu.