Testování digitální gramotnost

15.11.2023 08:37

V dnešním digitálním světě je schopnost efektivně a bezpečně využívat technologie stále důležitější dovedností. Žáci druhého ročníku na Odborném učilišti Cvrčovice si otestovalisvé znalosti v oblasti digitální gramotnosti tím, že vypracovali online kurz na stránkách itfitness. Tento kurz byl rozdělen do pěti klíčových oblastí (Internet, Bezpečnost a počítačové systémy, Komplexní úkoly, Administrativní nástroje, Kolaborativní nástroje a sociální média), aby poskytl žákům komplexní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti. Celkem se zůčastnilo 15 žáků.

Otázky byly různé, ať už šlo o zjištění místa podle obrázků, práci s tabulkou a grafy, šifry nebo zjiťování, kde skončí robotický vysavač podle naprogramovaných pravidel.

Kurz byl navržen tak, aby byl vhodný jak pro žáky základních škol, tak pro žáky středních škol. Každá část kurzu obsahovala do 25 otázek, které žáci museli úspěšně zodpovědět, aby dokončili danou část. Na závěr kurzu obdrželi žáci certifikát zobrazující procentuální úspěšnost, což bylo skvělým způsobem, jak ocenit jejich úsilí a dosažený pokrok.

Bc. Marek Hůrek, učitel teorie