Učitelé OU Cvrčovice o prázdninách nezaháleli

01.10.2018 14:53

V době letošních letních prázdnin si naši pedagogové, po úspěšném zakončení školního roku, užívali zaslouženou dovolenou. Někteří učitelé odborných předmětů v rámci projektu „Zkvalitnění odborného vzdělávání“ absolvovali týdenní pracovní stáž v reálných podmínkách provozů dle své odbornosti.

 

Učitel učebního oboru Kuchařské práce: „ Pracovní stáž jsem absolvoval v restauraci Pivovarská, která je součástí dalešického pivovaru, který má svoji tradici již od konce 16. století. Pivovar se dostal do širšího povědomí veřejnosti teprve před 40 lety poté, co si jej vybral režisér Jiří Menzel pro natočení filmu Postřižiny na motivy knihy Bohumila Hrabala. Během stáže jsem se seznámil s organizací práce, využíváním nejnovějších gastronomických zařízení, nových technologických postupů, přípravou tradičních pokrmů moderním způsobem a vařením piva. Stáž hodnotím velmi kladně, nabyté zkušenosti a dovednosti určitě využiji ve výuce odborných předmětů gastronomických oborů a přispěji tak ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole.“ 

 

Učitelka učebního oboru Cukrářské práce: „V rámci odborného vzdělávání jsem se zúčastnila odborné pracovní stáže v Cukrárně u paní Jany Chlupové ve Vysočanech. Jedná se o malý provoz, který má tři zaměstnance a zabývá se výrobou cukrářských a pekařských výrobků, které jsou svou pověstí známé v dalekém okolí. Během stáže jsem měla možnost seznámit se s chodem provozovny a problémy, se kterými se setkávají a musí čelit malé cukrárny. Získané informace a poznatky jistě uplatním při teoretické i praktické výuce, ale i při provozu školního cukrářského zařízení.“

Učitelka učebního oboru Květinářské a aranžérské práce: „Během prázdnin jsem absolvovala pracovní stáže v květinářství Erika na ulici Pekařské a v květinářství na ulici Veselé v Brně. Zajímavé bylo porovnání obou provozů s rozdílnými podmínkami, organizací i klientelou. Současným trendem jsou bohaté kulaté kytice, často finančně náročné, cílem je však vždy vyhovět přání zákazníka. Získala jsem mnoho aktuálních odborných dovedností, které uplatním v odborném výcviku aranžérů – květinářů.“

Učitelka učebního oboru Kuchařské práce: „Jako cíl odborné stáže jsem si vybrala areál hotelu U Hrocha ve Škrdlovicích nedaleko Žďáru nad Sázavou. Seznámila jsem se s historií, managementem, s chodem podniku, kuchyní, skladovacími prostory a jídelním lístkem. Velký přínos do praxe mi poskytlo seznámení s novými typy konvektomatů, pece na rozpékání pečiva, výrobníkem těstovin, šokovým zchlazovačem a zmrazovačem. Jako odborník z praxe oceňuji prohloubení kvalifikace v oblasti mezinárodní kuchyně.“

Tyto stáže pedagogických pracovníků středních škol byly zaměřeny na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Celkově absolvovanou stáž hodnotili všichni učitelé jako velmi prospěšnou a inspirativní pro jejich další profesní rozvoj a interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy a žáky OU Cvrčovice.

                                                                                        učitelé odborných předmětů OU Cvrčovice

 

Foto ze stáží naleznete zde.