Ukázková hodina restaurační moučníky

23.04.2018 15:00

Žáci oboru Kuchařské práce měli opět na Odborném výcviku zajímavý den. Každý z nich připravil jednoduchý restaurační moučník dle pokynu učitelky, někdo pracoval samostatně, někdo potřeboval radu a pomoc, ale zadané výrobky se všem podařily chutně vyrobit. Příjemným ukončením byla degustace, na kterou se všichni žáci moc těšili!

Věřím, že i tato ukázková hodina obohatí naše žáky o nové zkušenosti a dovednosti, které uplatní v osobním i profesním životě.

Bc. Sládková