Ukázková hodina "Restaurační moučníky"

13.05.2019 07:28
Žáci oboru Kuchařské práce měli opět na Odborném výcviku zajímavý den. Každý z nich připravil jednoduchý restaurační moučník dle pokynu učitelky, někdo pracoval samostatně, někdo potřeboval radu a pomoc, ale zadané výrobky se všem podařily chutně vyrobit. Příjemným ukončením byla degustace, na kterou se všichni žáci moc těšili!
 
Věřím, že i tato ukázková hodina obohatí naše žáky o nové zkušenosti a dovednosti, které uplatní v osobním i profesním životě.
 
Bc. Sládková