Ukázková hodina "Vložky a zavářky do polévky"

12.01.2018 08:03

Na začátku ledna 2018 jsme opět pro žáky prvních ročníků oboru Kuchařské práce připravili tématicky zaměřený učební den. Cílem tohoto dne bylo seznámit žáky s přípravou hnědých polévek a jejich doplňků. Vybrali jsme pro žáky nejběžnější vložky a zavářky, s kterými se mohou setkat ve veřejném stravování. Některé připravovali zcela poprvé, s některými se již ve školní kuchyni setkali. Byť se jim zdál cíl hodiny jednoduchý, na konci zjistili, že by to bez pomoci a zkušených rad učitelek samostatně nezvládli. Všechny výrobky se nám společně podařily vyrobit a věřím, že budou cenným obohacením vědomostí a dovedností našich budoucích kuchaříků.