V Praze nám bylo blaze

09.06.2016 13:17

Pěknou tradicí se stal školní výlet do Prahy pořádaný pro III. ročníky. I v letošním roce bylo vybráno datum v nejkrásnějším měsíci v roce – květnu. Celkem 12 žáků se sešlo v Brně 19. 5. 2016 na nádraží u hotelu Grand a se společností Student Agency jsme odjeli do Prahy.

            Ubytování bylo zajištěno v křesťanském Domově sv. Ludmily na Vinohradech. Velmi poučné odpoledne strávili žáci na výstavišti v Letňanech, kde probíhal Veletrh Vědy a techniky. Shlédli zajímavé expozice ze všech vědeckých oborů, dokonce jsme navštívili i mobilní planetárium.

            Večer nás lanovka vyvezla na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlovou síň a vyšlapali schody na rozhlednu. Na zpáteční cestě jsme obdivovali večerní Prahu, Václavské náměstí a spoustu obchůdku s dárkovými předměty.

            V pátek nás čekal Pražský hrad, Svatovítský chrám, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Staroměstské náměstí a Karlův most. Unaveni, ale spokojeni jsme v odpoledních hodinách odcestovali do Brna, kde se žáci rozjeli do svých domovů.