Vánoční akademie

06.01.2020 20:42

V pátek 20. prosince, poslední školní den před vánočními prázdninami, již žáci našeho učiliště nezasedli do lavic a ani neoblékli své pracovní oděvy. V tento den se celá škola sešla, abychom společně sdíleli předvánoční atmosféru. K této příležitosti si jednotlivé třídy připravily program. V úvodu přivítala paní ředitelka svou zdravicí nejen přítomné žáky a zaměstnance, ale i zástupce z řad rodičů a představitelů obcí. Následovala nejrůznější hudební a pěvecká vystoupení, představení vánočních zvyků či scénka z pohádky Mrazík.

Celý program zakončil malebný a již tradiční Živý betlém secvičený žáky ubytovanými na domově mládeže.

Fotogalerie