Velikonoční jarmark

17.04.2017 21:00

Naše učiliště se zúčastnilo Velikonočního jarmarku na KrÚ a to 4. dubna 2017, Žerotínovo náměstí 3, Brno a 6.dubna 2017, AŠC Cejl 73, Brno, vždy od 10 do 13 hodin. Velký zájem byl o cukrářské výrobky, ale i o prodej květinových vazeb.