Výlet do Prahy

20.05.2014 06:55

     Ve dnech 6. a 7. května navštívili budoucí absolventi třetích ročníků naše hlavní město Prahu. Výlet byl žákům nabídnut jako odměna za tříleté snažení a ti si ho náležitě užili. První den jsme navštívili ZOO v Tróji, kde je vždy po celý den na co se dívat. Druhý den jsme zahájili prohlídkou Hradu a jeho nádvoří, viděli jsme výměnu hradních stráží, katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Prokopa, Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří i Zlatou uličku. Odpoledne jsme pokračovali přes Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí na hlavní nádraží. V podvečer se už žáci, sice trošku unaveni, ale spokojeni, rozjížděli z Brna do svých domovů.