Žákovský parlament zahájil činnost

22.11.2016 12:29

V úterý 18.10. se na naší škole poprvé konaly volby do Žákovského parlamentu. Za každý obor se nominovali k volbám 2-4 kandidáti, kteří si vytvořili vlastní předvolební kampaň a svá  předvolební hesla vyvěsili  na nástěnce na chodbě školy, kde si je voliči až do dne voleb mohli v klidu přečíst. Před volbami byla s kandidáty ještě uspořádána beseda, na níž si měl každý volič možnost kteréhokoli kandidáta ještě trochu „proklepnout“.

Ve 12 hodin se pak  kulturní místnost proměnila v místnost volební, voliči – tedy všichni žáci školy -dostali volební lístky, na nichž za plentou zakroužkovali své favority v kterémkoli oboru a volební lístek následně za dohledu volební komise vhodili do volební urny. Ta putovala ještě následujícího dne k náhradním volbám pro  žáky 3. ročníků, kteří se řádných voleb nemohli zúčastnit z důvodu praxe na smluvních pracovištích. Volili opravdu všichni žáci školy, výslovně účast odmítla jen jediná žákyně.     

Do parlamentu tak bylo zvoleno 7 zástupců: Jarda Holík za cukráře, Šárka Kočková za zahradníky, Marie Neumannová za aranžéry, Anička Beníšková za provozní služby a švadleny, Mirek Kostka za údržbu veřejné zeleně a Hanka Řiháčková za kuchaře.  Předsedou parlamentu byl zvolen Lukáš Schovanec s rekordním ziskem 35 hlasů.

Schůzky parlamentu budou probíhat po celý školní rok v sudé pondělí ve 14:30-15.15 hodin. Jejich náplní bude pomoc při zajišťování fungující komunikace a vztahů mezi učiteli a žáky napříč obory, případně navržení a pomoc při realizaci změn či projektů, které by časem přispěly k příjemnému klimatu v naší  škole i obci.

JP