Školní rok 2022/2023

Stužkovací ples Odborného učiliště Cvrčovice

01.03.2023 10:55

V pátek, 17. února 2023 se v Radničním sále v Pohořelicích pořád 5. Stužkovací ples Odborného učiliště Cvrčovice. Nálada v sále se nesla ve velmi slavnostním duchu.

Všechny přítomné - z řad studentů, rodičů, pozvaných hostů, členů Školské rady, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, úvodním slovem přivítala moderátorka L. Hojsáková a následoval zahajovací proslov ředitelky školy RNDr. Milady Kussak Höklové.

Stužkovací ples školy zahájili žáci Domova mládeže slavnostní polonézou, kterou se žáky nacvičily zkušené vychovatelky. Vyvrcholením plesu bylo samotné představení a stužkování žáků III. ročníků – našich budoucích absolventů. V letošním roce se k závěrečným zkouškám připravuje celkem 32 studentů a zejména pro ně je pořádána tato akce. Akce, kterou si ještě bezostyšně mohou pořádně užít neboť během následujících 3 měsících je čeká spoustu učení a příprav k blížícím se Závěrečným zkouškám. 

Po skončení celého slavnostního ceremoniálu se atmosféra ještě více uvolnila, o což se postarala kapela Baronet, jež všechny přítomné provázela svou hudbou až do půlnoční hodiny. Kulturní program byl doplněn o několik ukázek standartních společenských tanců v předvedení manželů Novosádových.

Jak je již tradicí, i na našem plese byla pro všechny přítomné připravena bohatá tombola, čímž patří velké poděkování všem dárcům hodnotných cen a taktéž všem sponzorům. Velké poděkování patří taky Radě města Pohořelice, která nám umožnila bezúplatné využití sálu.

Celou akci se nám podařilo velice dobře zorganizovat, o čem svědčí spokojenost studentů i pochvaly od rodičů, ale i ostatních hostů. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme nabídnout vstupenky široké veřejnosti, ale již nyní se můžete těšit na velkolepou akci k výročí 50. let od založení Odborného učiliště ve Cvrčovicích, kterou máme v plánu na září 2023.

Bc. Vladimíra Sládková

Zelofest

17.02.2023 11:03

4.února 2023 se po dvouleté odmlce konal  tradiční Zelofest v Pohořelicích. Na této akci mají návštěvníci  možnost nejen prezentovat své vzorky kysaného zelí, ale také ochutnat různé slané výrobky ze zelí. Odborné učiliště mělo možnost se prezentovat výbornou Zelňačkou a také plněnými bramborovými knedlíky s uzeným masem a dušeným kysaným zelím. Za tyto pokrmy získalo spoustu chvály. Do tomboly přispělo nádherným dortem….jak jinak než v podobě hlávky zelí.

Děkujeme pořadatelům za možnost  účastnit se této akce, ale také učitelům OV, kteří se podíleli na přípravě výborných pokrmů se svými žáky!

Za pedagogický sbor

Bc. Vladimíra Sládková

 

 

 

Přednáška o energetické gramotnosti

03.02.2023 11:08

Dne 26.1. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška v rámci environmentální výchovy na téma energetické gramotnosti. Jako přednášející se představil pan Ing. Michal Ptáček Ph.D.

Žáci, kteří se zúčastnili, se dozvěděli zajímavé informace o energií jako takové.Například kde ji získáváme, jaké jsou druhy elektráren, samotný proces výroby a putování elektrické energie k nám, konečným spotřebitelům.

Velice žáky zaujalo téma blackoutu - tzn. kompletního výpadku elektrické energie na rozsáhlém území po delší časový horizont.

Žákům se přednáška velice líbila a mnohdy se i zapojili do zajímavé diskuze, kde jim byly zodpovězeny jejich dotazy.

 

Mgr. Miloš Špinar

Botanická zahrada

01.02.2023 17:29

Dne 24. 1. 2023 se žáci oboru zahradnické práce a květinářské práce zúčastnili exkurze do Moravského zemského muzea – botanická sekce. K vidění byly sbírky herbářových položek, kterých MZM vlastní asi 1 milion. Některé byly staré i více jak 200 let. Jednalo se zejména o rostliny dvouděložné a mechorosty. Žáci si objasnili otázku výroby herbářů – zakládání, uskladnění a popis.

Další naše zastávka byla v Botanické zahradě PřF MU v Brně, kde jsme navštívili sbírkové skleníky – Tropický skleník, skleník s kapradinami a cykasy, skleník s broméliemi, skleník s kaktusy a sukulenty.

Žáci si odnesli spoustu zážitků, vědomostí a fotek.

Ing. Pavlína Bucková

 

Exkurze CESK

25.01.2023 13:22

Dne 17.1.2023 proběhla velmi krásná exkurze na firme CESK pro žaky 1. a 2. ročníků pro obor cukrářské práce. Téma exkurze bylo výroba zmrzliny a čokoládových pralinek. Pod vedením odborníka firmy si žáci sami vyzkoušeli výrobu zmrzliny a spolupracovali na výrobě čokoladových pralinek. Žaci se dozveděli plno nových informací k tématu a nejvíc se jim líbilo, že mohli i vyrobené výrobky ochutnat.

Bc. Ivana Trnková

Keramické odpoledne s Dámským klubem Cvrčovice

21.12.2022 10:25

Setkání s Dámským klubem Cvrčovice bylo jako vždy srdečné a přátelské. Při výrobě keramiky se vyprávěly veselé příhody, a tak šla práce pěkně od ruky. Každé další setkání se neslo ve veselém duchu. Na závěr, kdy se rozdávaly hotové výrobky, jsme si slíbili, že se určitě v co nejbližší době uvidíme.

 

Exkurze - Oděvní Design

20.12.2022 11:16

Dne 15.12.2022 žáci oboru Šití oděvů – módní dekoratér absolvovali v rámci oborové exkurze prohlídku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně – ODĚVNÍ DESIGN. Za odborného výkladu pracovnice muzea byli žáci seznámeni s milníky v dějinách odívání od 19.století. Rozšířili si odborné znalosti v oblasti historie vývoje oděvního a textilního průmyslu. Viděli ukázky historie odívání , seznámili se s prací současných oděvních designérů , jejich tvorbou a odpovědnou módou např : dílo Krištofa Kintera ,, DÉMON RŮSTU ,, recyklace materiálu . Seznámili se s historií a principy , na kterých design věcí a oděvů stojí. Osvojili a rozšířili si znalosti ve vztahu módy, designu a umění. Stali se součástí – vytvořili své vlastní návrhy modelů z použitých materiálů. Exkurze byla přínosem jak pro hodiny teorie , tak odborného výcviku.

Eva Svobodová , učitelka OV

 

 

Mikuláš v MŠ Cvrčovice

08.12.2022 10:29

Žáci naší školy připravili pro naše nejmenší občánky ze Cvrčovic dne 6.12.2022 Mikulášskou nadílku.  Při příchodu sv. Mikuláše, v doprovodu čerta a andělů, některé děti ustrašeně couvaly, jiné naopak ukazovaly svojí odvahu a čekaly, co se bude dít. Mikuláš jim však musel připomenout jejich drobná provinění, ale nebyl by to anděl, který by se jich nezastal. Odměnu si musely zasloužit básničkou, či písničkou. Všechny byly chváleny a za pěkná vystoupení si mohly odnést sladký balíček.

Mikulášská diskotéka 5.12.2022

07.12.2022 10:32

V den svatého Mikuláše bylo i na domově mládeže rušno. Jaké bylo překvapení, když i sem zavítal Mikuláš s čertem. A jaké bylo překvapení vychovatelů, když viděly ty ustrašené tváře svých svěřenců. Ale to netrvalo dlouho a společné skotačení s Mikulášem a čertem se protáhlo do pozdních večerních hodin.

 

Flora Pragensis 2022

05.12.2022 07:55

V pátek 2. 12. 2022 se žákyně naší školy zúčastnily soutěže Flora Pragensis, která je zaměřená na vánoční floristiku. Soutěžící měli dva úkoly: vyrobit adventní věnec a vánoční feston. Za naši školu soutěžily žákyně druhého ročníku Jana Štrajtová a Markéta Zbořilová, které se umístily na 10. a 11. místě. Soutěžících žáků na Flora Pragensis bylo 26. Našim žákyním moc děkujeme.

Bc. Petra Bouchalová

 

 

1 | 2 >>

Školní rok 2021/2022

Velikonoční výstava

11.04.2022 07:33

Velikonoční výstava na OU Cvrčovice dne 6.4.2022                                                                                                                                  

Na OU bylo po delší době opět živo. Sjížděli se lidé z blízkého i širokého okolí a těšili se na velikonoční výstavu a také na to, že si mohou zakoupit pěknou dekoraci do svého bytu nebo sazenice na zahrádku. Zlákal je i široký výběr cukrářských a kuchařských výrobků, vždy odcházeli se slovy, jak se těší, až si dají zakoupenou sladkost ke kafíčku. Nešetřili chválou, obdivovali krásné dekorace, nápaditou výzdobu a užívali si celkové předvelikonoční atmosféry.  Slova chvály a uznání nám byla odměnou a povzbuzením pro přípravu dalších podobných akcí. Děkujeme.

S pozdravem,

Libuše Hojsáková

 

Zámecké vázání Kelč

04.04.2022 19:21

Dne 29.3.2022 se naše učiliště zúčastnilo soutěže Zámecké vázání v Kelči.  Je to soutěž v aranžování a naši školu reprezentovala děvčata oboru Květinářské a aranžérské práce – Daniela Zmrzlá a Jana Štrajtová, žákyně 1.TA ročníku.

Soutěžilo se ve dvou tématech – 1, Přízdoba dřevěné bedýnky s použitím umělých květin

                                                           2, Jarní svícen na stůl s použitím přírodních materiálů i umělých květin

Po dvouleté pauze jsme se těšili na přátelské klání a atmosféru soutěžících týmů, kterých bylo přihlášeno celkem 7.

Celé dopoledne velice rychle uteklo, děvčata byla snaživá, samostatná, aktivní a dekorace se jim moc povedly.

Krásnou tečku soutěžního dne podtrhlo ještě 2. místo Jany Štrajtové za jarní svícen na stůl.

Počasí nám přálo, jarní sluníčko lákalo do přírody a tak jsme v odpoledních hodinách dorazili šťastně domů.

Procházková Simona, DiS.

 

Za kulturou do kina

01.04.2022 08:09

Dne 24.3.2022 žáci domova mládeže navštívili kino cinema city Velký Špalíček. Shlédli jsme premiéru filmu Poslední závod. Jednalo se o drama natočené podle skutečné události, které se odehrálo na začátku minulého století v Krkonoších. Odcházeli jsme s ponaučením, že člověk nemůže vyhrát boj s přírodou.

Za DM Hana Vaculková

 

Soutěž o nejlepší palačinku

01.04.2022 07:17
Dne 21. 3. 2022 proběhla soutěž o nejlepší palačinku. Soutěžili žáci 1PS a 2PS. Při soutěži panovala dobrá nálada, posuďte sami, jak se dílo podařilo.
 
Na 3. místě se umístila Milisová Sandra
      2. místo obsadila Opluštilová Romana
      1. místo Sova Radim
 
S pozdravem,
Jana Kohútová

Vaříme si sami! Soutěž o nejlepší a nejchutnější těstovinový salát

03.03.2022 10:25

Série soutěží ,, Vaříme si sami “ se mohla po covidové přestávce opět uskutečnit.  24.2.2022  se ve školní jídelně tradičně soutěžilo. Tentokrát  ,, O nejlepší těstovinový salát “.  Již šestý rok si žáci zkouší své kuchařské zdatnosti v této sérii soutěží. Soutěže se zúčastnilo opět  9  žáků z různých učebních oborů. Žáci si připravili recepty na svůj oblíbený salát. Předali je paní vedoucí stravování, která nakoupila potřebné suroviny. Některé recepty byly opravdu netradiční, například salát vegetariánský s přidáním tofu. Školní kuchyně uvařila těstoviny a připravila kuchyňské potřebné nádobí. Žáci se s velkou chutí a nadšením pustili do výroby svého zvoleného salátu. Saláty hodnotící komisy chutnaly a bylo pro ně těžkým úkolem vyhodnotit nejchutnější salát. Všechny byly velmi chutné. Vítězným salátem se stal ,,Těstovinový salát s kuřecím masem‘‘. Na závěr soutěže předala paní ředitelka všem drobné ceny. Soutěž se vydařila a žáky pobavila.

 

S pozdravem,

Eva Korčáková

Olympijský festival a Labyrint pod Zelným trhem

21.02.2022 17:48

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 se vybraní žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili akce Olympijský festival. Ovšem díky nepříznivému počasí bylo vedením Olympijského festivalu rozhodnuto, že do areálu nebude nikdo z bezpečnostních důvodů vpuštěn. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám a nemožnosti vstupu na sportoviště olympijského festivalu se nám alespoň vydařilo původní program nahradit, a to návštěvou Labyrintu brněnského podzemí pod Zelným trhem. Prohlídka trvala asi 40 minut, zhlédli jsme alchymistickou dílnu, sklady s potravinami, mučící nástroje či středověkou krčmu a dověděli se informace o skladování potravin a životě ve starém Brně. Díky této změně jsme si prošli střed Brna a ukázali si přilehlé brněnské pamětihodnosti.

 

Kromě návštěvy OH festivalu dvě naše žákyně 1. ročníku oboru šití Simona Hejlová a Natálie Peterková vymyslely a namalovaly maskota ZOH v Číně a Venda Maděránková navrhla plakát. Moc děkujeme!

S pozdravem,

Mgr. Michaela Slavíková

 

Soutěž skládání a žehlení tvarového prádla

19.02.2022 18:20

18. 2. 2022 proběhla oborová soutěž PS1, PS2 v žehlení a skládání rovného a tvarového prádla. Žáci soutěžili v žehlení a skládání ložního prádla, utěrek a plášťů. Všichni pracovali pečlivě, bylo těžké vybrat tři nejlepší. Po důkladném zvážení se na třetím místě umístila Anička Schovancová, na druhém místě Sára Kratochvílová a na prvním místě Klárka Böhmová.  Všichni žáci dostali sladké odměny.

S pozdravem,

Jana Kohútová

 

Valentýnská soutěž - cukráři

17.02.2022 17:58

Dne 15. 2. 2022 proběhla soutěž u oboru cukrářské práce na téma "Valentýnský dortík". Soutěže se zúčastnili žáci druhých ročníků, kteří si podle své nápaditosti vyrobili dort na zadané téma.

1. místo obhájila Alexandra Kučerovská

2. místo Pavlína Loupalová

3. místo Roman Köhler

S pozdravem,

Bc. Ivana Trnková

Aquapark Kohoutovice

16.02.2022 17:25

V pondělí 14. 2. 2022 se vybraní žáci 1. - 3. ročníku naší školy účastnili plavání v aquaparku v brněnských Kohoutovicích. Tato akce proběhla po dvou letech, kdy z důvodu covidové situace nebylo možné kurz absolvovat. Žáci si užili relaxačního bazénu s vodními prvky a procedurami, vířivky a silnější plavci využili plaveckého bazénu i místního tobogánu. Kromě relaxace se hrály i hry. Celá akce se zdařila a už se zase těšíme na příště!

S pozdravem,

Mgr. Michaela Slavíková

Valentýnská soutěž - květinářské a aranžérské práce

14.02.2022 10:55

Dne 9.2.2022 se žáci oboru Květinářské a aranžérské práce ročníku 1.A, 1TA zúčastnili soutěže o nejhezčí Valentýnskou dekoraci. Bohužel do akce zasáhla doba covidová a tím i větší absence žáků. Z celkem 11 se zúčastnilo 6 žáků. Použitím moderních dekoračních prvků a materiálů byly výrobky zdařené, žáci byli aktivní, nálada valentýnská. Všichni žáci si vybrali  dekoraci ve tvaru srdce, které je typické pro tento svátek. Svými výrobky mohli pak obdarovat své milované a blízké osoby.

S pozdravem,

Simona Procházková, DiS

.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>